Sök

Faus läggning

VAR KAN JAG LÄGGA ETT FAUS GOLV?

Ett FAUS-golv kan installeras på betong, vinyl, linoleum, trä, klinker, marmor eller sten och på praktisk taget vilket undergolv som helst. Installera inte denna typ av golv I bastu, kommersiella tvätterier eller i rum med generellt mycket fuktiga golv eller som utsätts för extrema temperaturer.
Följ instruktionerna noga vid installation i rum som kan utsättas för fukt, såsom t.ex. kök eller toaletter.

HUR RÄKNAR JAG UT HUR MÅNGA PAKET GOLV JAG BEHÖVER?

Multiplicera rummets längd och bredd för att fastställa rummets totala yta (m2). Var noga med att räkna in alla ytor som ska täckas av golv, även ”skrymslen och vrår”.
För att räkna ut antalet paket som du behöver ska du ta rummets totala yta (m2) och dividera med det antal m2 som varje paket innehåller och lägga till ca. 10% för spill.

FÖRBEREDELSER INNAN DU INSTALLERAR ETT FAUS GOLV

Låt golvpaketen ligga oöppnade och horisontellt i det rum de ska läggas under minst 48 timmar innan de installeras. Rummet ska hålla normal rumstemperatur. Öppna försiktigt golvpaketen på baksidan för att undvika att skada golvplankorna. Plankorna måste läggas omedelbart efter att du öppnat paketen. Kontrollera noga att det inte finns skador på plankorna innan du installerar dem. Det finns ingen reklamationsrätt för felaktiga plankor när de väl är installerade.
Om det finns risk för fukt i undergolvet eller om du är tveksam måste detta kontrolleras. Tejpa alla fyra sidor runt en plastfilm direkt mot golvet. Om det finns tecken på fukt under plastfilmen efter 24 timmar ska du kontakta din återförsäljare för råd.
För en perfekt passform gällande de produkter som innehåller MultiDirection Continuity måste plankorna kapas på ett särskilt sätt.

VERKTYG SOM BEHÖVS VID INSTALLATIONEN

Se till att du har alla nödvändiga verktyg för att installera golvet:

• Såg; Handsåg, cirkelsåg eller sticksåg.

• Måttstock, penna, kniv och tejp.

• Expansionskilar och läggkilar

Du kommer att behöva följande verktyg för att installera golvet runt rör, under dörrfoder och för att lägga socklar och lister:

• Kofot, geringslåda, skruvdragare, cirkelsåg, smygvinkel och vattensäkert trälim.

IINSTALLATION I KÖK, TOALETTER, TVÄTTSTUGOR OCH ÖVRIGA YTOR UTSATTA FÖR FUKT

Placera inte köksskåp eller andra fasta skåp ovanpå golvet. Golvet bör läggas strax intill skåpet med ett expansionsutrymme om 0,6 -1,3 cm. Vi rekommenderar att du använder vattenfast silikontätning för att fylla expansionsutrymmet vid alla potentiellt fuktutsatta ställen såsom t.ex. vid ismaskin, diskmaskin, diskbänk osv.
Kom ihåg att du bör sätta filtkuddar under fötterna på diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren innan du använder dem.
Använd alltid avslutnings-/nivålist och vattenfast silikontätning vid toalettdörrar för att skilja toalettgolvet från annat rumsgolv.
Ta bort toalettstolen innan du installerar golvet. Lämna ett expansionsutrymme om 0,6 – 1,3 cm runt toalettstolens bas. När du installerat golvet ska du fylla utrymmet runt toalettstolen med vattenfast silikontätning av hög kvalitet. Använd också samma silikontätning för att fylla expansionsutrymmen längs väggarna samt runt alla fasta skåp eller rör, dörrfoder, tvättställ och toalettstolar. Detta för att undvika att vatten tar sig in under golvet. Denna procedur påverkar inte golvets förmåga att expandera.

OBS! Installera inte laminatgolv i rum med avloppsbrunn.

ÖVRIGA INSTALLATIONSTIPS

• När du installerar plankor runt rör ska du borra hål som är 2 cm större än rörets diameter så att golvet kan expandera. Kapa plankorna diagonalt mot centrum av  hålen. Lägg tillbaka de bortsågade delarna och pressa dem mot golvet med hjälp av en kofot (bild 10).

• Golvet måste installeras under dörrfoder. Placera en planka ovanpå golvfoamen, précis invid fodret och såga bort nederkanten av fodret. Kom alltid ihåg att lämna ett utrymme för expansion (bild 11).

• Att byta ut plankor, antingen för att förbättra slutresultatet eller för att ersätta plankor som skadats vid installationen, är enkelt. För att komma åt den aktuella plankan måste du lyfta hela den sist lagda raden av golv något (ungefär 3 cm) för att lösgöra fogen. När du lossat hela denna rad av golv ska du dela på plankorna, en i taget, tills alla plankorna är lösa. Fortsätt på samma sätt (lyft hela raden ca 3 cm och ta loss planka för planka) tills du når den planka du vill byta ut. Byt ut plankan och lägg tillbaka golvet.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Vi rekommenderar att du använder en dammsugare och torrmopp för vardaglig rengöring. Om detta inte är tillräckligt kan du ansvända en fuktig (inte blöt) trasa eller mopp i varmt vatten, som alltid ska vara väl urvriden. Vi rekommenderar att du använder ett vanligt rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel för svårare fläckar. Använd inte såpabaserade rengöringsprodukter. Vi rekommenderar att du använder filtkuddar under benen på möbler. Använd dörrmattor vid ytterdörrar, ut- och invändigt.

Installera inte om golvet mer än tre gånger. Om du skulle skada en planka, kontakta din återförsäljare.

Tips för ett perfekt resultat

• Det är extremt viktigt att använda en åldersbeständig plastfilm som fuktspärr. Vi rekommenderar att du lägger det på plats innan du påbörjar installationen. Observera att fuktspärr inte ska läggas om du har ett undergolv av organiska material, typ trä el. dyl. Om du har golvvärme ska du alltid installera en ångspärr. Kontakta din återförsäljare för råd.

• Det är mycket viktigt att inte installera golvet direct mot någon fast punkt i rummet. Kom alltid ihåg att lämna utrymme för expansion överallt.

• Laminatgolv måste tillåtas att flyta, vilket betyder att det aldrig får skruvas fast eller spikas till underlaget. Det är också klokt att inte placera tunga föremål på golvet då ett sådant föremål kan förhindra golvet att flyta.

• Följ installationsanvisningarna noga!

• Kom ihåg att golvet är det sista steget i en byggprocess och ska läggas efter målning, installation av fönster osv.

• Kom ihåg att produkter som innehåller Interactive Innovation MultiDirection Continuity (Palatino Vesuvio m.fl.) måste läggas i halvförband (50%) för att uppnå effekten av utspridda stenar.

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION

STEG 1

Detta golv kan installeras på betong, vinyl, linoleum, trä, keramik, marmor eller sten. Bara följ instruktionerna. Alla textilmattor måste avlägsnas före installation. Alla befintliga lister och golvsocklar måste tas bort.

STEG 2

Rengör det golv som FAUS-golvet ska installeras på. Kontrollera att golvet är plant, felfritt och torrt. Det är extremt viktigt att ditt nya FAUS-golv läggs på ett bra undergolv.

Undergolv av betong måste alltid täckas med en åldersbeständig plastfilm (polyeten) för att hålla fukten borta. Kom alltid ihåg att betonggolv alltid måste ha lagts minst en månad innan du installerar ditt FAUS-golv. Med detta sagt, i händelse av att undergolvet är fuktigt, är det alltid bäst att kontakta din återförsäljare för tekniska instruktioner. Vi rekommenderar samtidigt att alla betongbaserade klinker, marmor eller stenundergolv täcks med åldersbeständig plastfilm (polyeten).

Använd inte plastfilm vid installation på trä, plywood, HDF, spånplatta eller annat organiskt undergolv.

Avlägsna ev. trä eller annat organiskt material som limmats fast på betongen innan du installerar ditt FAUS-golv.

Bild 1

Om du använder plastfilm (polyeten) ska du täcka hela ytan och säkerställa att våderna överlappar varandra med minst 20 cm samt att filmen går upp ca 6 cm på väggarna. Tejpa alla skarvar så att fukt inte kan ta sig igenom (bild 1). När du installerar ditt FAUS-golv ska du alltid använda en polyeten-foam under golvet oavsett om du använder fuktspärr eller ej. Utöver att foamen är avjämnande reducerar den de akustiska vibrationer som orsakas av fotsteg eller om du tappar något på golvet.

STEG 3

För en korrekt installation och ett perfekt resultat rekommenderar vi att du lägger plankorna efter hur ljuset faller in i rummet. Om möjligt bör du lägga plankorna parallellt med den infallande ljuskällan eller med den längsta väggen i rummet.

Lämna alltid utrymme för expansion (expansionsutrymme) runt väggar och alla fasta object som t.ex. rör, möbler, dörrfoder osv.

Använd installationskilar om minst 10mm för att ge utrymme för expansion runt alla väggar i hela rummet.

OBS! Expansionsutrymmet måste vara 10-12 mm runt väggarna och alla fasta objekt.

STEG 4

Mät rummets bredd och dela måttet med plankornas bredd. Om bredden på den sista plankraden blir mindre än 6 cm bör du kapa till den första raden på längden för att göra den smalare. Försök att göra första och sista raden lika breda.

Bild 2

STEG 5

Börja i rummets vänstra hörn. Placera första plankan (bild 2) med “tungan” (den minsta utstickande fogen på plankans långsida) mot väggen samt lägg expansionskilar mellan väggen och plankan. Vi rekommenderar att du sågar bort ”tungan” för att undvika problem med expansionskilarna. Placera nästa planka rätvinkligt mot och exakt i linje med den första. Tryck ihop de två kortändarna och tryck bägge plankorna nedåt.

Bild 3

Följ samma procedur längs hela den första raden (bild 3).

Bild 4

Mät ut och kapa till densista planka i första raden med mönstret uppåt om du använder en handsåg, och mönstret nedåt om du använder en elektrisk såg (bild 4). Påbörja den andra raden med den avkapade biten från första raden. Om denna bit är kortare än 40 cm ska du kapa en ny planka mitt itu och använda en av halvorna till att starta den andra raden med (om du lägger sten- eller kermikmönster bör första och sista biten i varje rad motsvara ca. 30-40 cm, dvs. en hel sten).

Bild 5

Fortsätt att lägga den andra samt påföljande rader, en rad i taget. Lägg den första plankan (bild 5) genom att lägga långsidan i linje med den redan installerade plankan i föregående rad. Lägg ihop fogarna så att plankan är i korrekt position och tryck nedåt.

Golvet kan läggas utan verktyg. Du kan dock använda de speciella läggkilar som finns i FAUS installations-kit, om du vill. Processen är likadan i bägge fallen. Läggkilarna är bara ett sätt att erhålla korrekt vinkel för att plankorna enkelt ska gå in i fogen i den föregående raden. Om du inte vill använda läggkilar kan du helt enkelt lyfta den senast lagda plankan lite grann för att den planka du håller på att installera ska glida på plats.

Bild 6

Placera kortsidan på den andra plankan i linje med den första plankan (bild 6) så nära den första raden som möjligt (ca 2mm) och tryck in den försiktigt mot den första raden. Lyft den föregående plankan i den rad du håller på att lägga lite (ca 7 grader – lite övning och ev. användning av läggkilarna gör det enklare) och klappa samtidigt med handflatan på kanten av den planka du håller på att installera så att den går in i fogen på den föregående raden.

Bild 7

När plankan är på plats i fogen (bild 7),

Bild 8

tryck lätt nedåt för att installera plankan (bild 8).

STEG 6

För ytor överstigande 100 m2, 12 meters längd och 8 meters bredd, behöver du installera en expansionslist. För att expansionsutrymmet ska vara korrekt rekommenderar vi att du avlägsnar fastsättningsprofilen.

Bild 9

STEG 7

För att justera bredden på den sista plankraden ska du placera den sista plankan ovanpå den näst sista.
Markera ___ genom att använda ytterligare en planka som rätbräda och såga efter linjen (bild 9). Kom ihåg att alltid lämna expansionsutrymme. Ta bort expansionskilarna och installera golvsocklar utan att spika eller skruva fast dem i golvet. Lägg en droppe silikon under socklar eller lister för att täta mellan golv och socklar/lister.

Bild 10
Bild 11
Powered by Talex e-handelssystem