Garanti och reklamationsrätt - FAUS

FAUS laminatgolv är högkvalitativa golv som kommer att skänka glädje och stolthet under många år.

De omfattas av generösa garantier för att ge Dig som konsument trygghet i ditt val av FAUS laminatgolv.  

FAUS har flera produktlinjer (klicka på texten för fullständig garantibeskrivning:

FausFloor – Guarantee Faus TILES (Pdf)
med Livstids garanti* i hemmiljö/5 år i kommersiell miljö.

FausFloor – Guarantee Faus UNICO (Pdf)
med Livstids garanti* i hemmiljö/5 år i kommersiell miljö.

 

Nedan följer en kort beskrivning av garantivillkoren.

Garantin gäller produktionsfel och omfattar:

  • Genomslitning av ytskikt
  • Missfärgning av ytskikt
  • Blekning av ytskikt

Garantin gäller under förutsättning att golven används i enligt tillverkaren avsedd miljö samt att läggningsinstruktioner har följts.

Vid leveransen upptäckta, befintliga fel i färg, skrapskador på ytskikt, blekning, fel i not och fjäder el. dyl. omfattas av reklamationsrätt och byts ut utan kostnad för konsumenten under förutsättning att felaktigheterna upptäcks innan golvet lagts.
Det är alltså mycket viktigt att noggrant syna varje laminatbräda innan läggning.När golvet har lagts upphör denna reklamationsrätt.  "Lagt golv ligger".

Fel i produkten p.g.a. skador i transport eller felaktig läggning omfattas ej av tillverkarens/generalagentens garanti eller reklamationsrätt utan hanteras av transportföretaget resp. golvläggningsföretaget.

Vid åberopande av garanti eller reklamationsrätt är tillverkarens/generalagentens ansvar begränsat till att ersätta de brädor som drabbats av fel. Vid godkänd reklamation eller garantiskada kommer dessa att ersättas med nya brädor av ursprungsmönster, eller om det aktuella mönstret utgått, till annat mönster av likvärdigt ekonomiskt värde. Kostnader för läggning, borttagning eller andra kostnader ersätts ej.

Observera att ovanstående endast utgör ett utdrag ur garanti- och reklamationsvillkoren.

* Livstids garanti gäller för den ursprungliga slutkonsumenten (namngiven på inköpsbeviset) och under hela dennes livstid så länge denne bor i den bostad golvet lagts.