ALLMÄNNA INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION

STEG 1

Detta golv kan installeras på betong, vinyl, linoleum, trä, keramik, marmor eller sten. Bara följ instruktionerna. Alla textilmattor måste avlägsnas före installation. Alla befintliga lister och golvsocklar måste tas bort.

STEG 2

Rengör det golv som FAUS-golvet ska installeras på. Kontrollera att golvet är plant, felfritt och torrt. Det är extremt viktigt att ditt nya FAUS-golv läggs på ett bra undergolv.

Undergolv av betong måste alltid täckas med en åldersbeständig plastfilm (polyeten) för att hålla fukten borta. Kom alltid ihåg att betonggolv alltid måste ha lagts minst en månad innan du installerar ditt FAUS-golv. Med detta sagt, i händelse av att undergolvet är fuktigt, är det alltid bäst att kontakta din återförsäljare för tekniska instruktioner. Vi rekommenderar samtidigt att alla betongbaserade klinker, marmor eller stenundergolv täcks med åldersbeständig plastfilm (polyeten).

Använd inte plastfilm vid installation på trä, plywood, HDF, spånplatta eller annat organiskt undergolv.

Avlägsna ev. trä eller annat organiskt material som limmats fast på betongen innan du installerar ditt FAUS-golv.

Bild 1

Om du använder plastfilm (polyeten) ska du täcka hela ytan och säkerställa att våderna överlappar varandra med minst 20 cm samt att filmen går upp ca 6 cm på väggarna. Tejpa alla skarvar så att fukt inte kan ta sig igenom (bild 1). När du installerar ditt FAUS-golv ska du alltid använda en polyeten-foam under golvet oavsett om du använder fuktspärr eller ej. Utöver att foamen är avjämnande reducerar den de akustiska vibrationer som orsakas av fotsteg eller om du tappar något på golvet.

STEG 3

För en korrekt installation och ett perfekt resultat rekommenderar vi att du lägger plankorna efter hur ljuset faller in i rummet. Om möjligt bör du lägga plankorna parallellt med den infallande ljuskällan eller med den längsta väggen i rummet.

Lämna alltid utrymme för expansion (expansionsutrymme) runt väggar och alla fasta object som t.ex. rör, möbler, dörrfoder osv.

Använd installationskilar om minst 10mm för att ge utrymme för expansion runt alla väggar i hela rummet.

OBS! Expansionsutrymmet måste vara 10-12 mm runt väggarna och alla fasta objekt.

STEG 4

Mät rummets bredd och dela måttet med plankornas bredd. Om bredden på den sista plankraden blir mindre än 6 cm bör du kapa till den första raden på längden för att göra den smalare. Försök att göra första och sista raden lika breda.

Bild 2

STEG 5

Börja i rummets vänstra hörn. Placera första plankan (bild 2) med “tungan” (den minsta utstickande fogen på plankans långsida) mot väggen samt lägg expansionskilar mellan väggen och plankan. Vi rekommenderar att du sågar bort ”tungan” för att undvika problem med expansionskilarna. Placera nästa planka rätvinkligt mot och exakt i linje med den första. Tryck ihop de två kortändarna och tryck bägge plankorna nedåt.

Bild 3

Följ samma procedur längs hela den första raden (bild 3).

Bild 4

Mät ut och kapa till densista planka i första raden med mönstret uppåt om du använder en handsåg, och mönstret nedåt om du använder en elektrisk såg (bild 4). Påbörja den andra raden med den avkapade biten från första raden. Om denna bit är kortare än 40 cm ska du kapa en ny planka mitt itu och använda en av halvorna till att starta den andra raden med (om du lägger sten- eller kermikmönster bör första och sista biten i varje rad motsvara ca. 30-40 cm, dvs. en hel sten).

Bild 5

Fortsätt att lägga den andra samt påföljande rader, en rad i taget. Lägg den första plankan (bild 5) genom att lägga långsidan i linje med den redan installerade plankan i föregående rad. Lägg ihop fogarna så att plankan är i korrekt position och tryck nedåt.

Golvet kan läggas utan verktyg. Du kan dock använda de speciella läggkilar som finns i FAUS installations-kit, om du vill. Processen är likadan i bägge fallen. Läggkilarna är bara ett sätt att erhålla korrekt vinkel för att plankorna enkelt ska gå in i fogen i den föregående raden. Om du inte vill använda läggkilar kan du helt enkelt lyfta den senast lagda plankan lite grann för att den planka du håller på att installera ska glida på plats.

Bild 6

Placera kortsidan på den andra plankan i linje med den första plankan (bild 6) så nära den första raden som möjligt (ca 2mm) och tryck in den försiktigt mot den första raden. Lyft den föregående plankan i den rad du håller på att lägga lite (ca 7 grader – lite övning och ev. användning av läggkilarna gör det enklare) och klappa samtidigt med handflatan på kanten av den planka du håller på att installera så att den går in i fogen på den föregående raden.

Bild 7

När plankan är på plats i fogen (bild 7),

Bild 8

tryck lätt nedåt för att installera plankan (bild 8).

STEG 6

För ytor överstigande 100 m2, 12 meters längd och 8 meters bredd, behöver du installera en expansionslist. För att expansionsutrymmet ska vara korrekt rekommenderar vi att du avlägsnar fastsättningsprofilen.

Bild 9

STEG 7

För att justera bredden på den sista plankraden ska du placera den sista plankan ovanpå den näst sista.
Markera ___ genom att använda ytterligare en planka som rätbräda och såga efter linjen (bild 9). Kom ihåg att alltid lämna expansionsutrymme. Ta bort expansionskilarna och installera golvsocklar utan att spika eller skruva fast dem i golvet. Lägg en droppe silikon under socklar eller lister för att täta mellan golv och socklar/lister.

Bild 10
Bild 11