Läggningsanvisning

VAR KAN JAG LÄGGA ETT FAUS GOLV?

Ett FAUS-golv kan installeras på betong, vinyl, linoleum, trä, klinker, marmor eller

sten och på praktisk taget vilket undergolv som helst.

Installera inte denna typ av golv I bastu, kommersiella tvätterier eller i rum med

generellt mycket fuktiga golv eller som utsätts för extrema temperaturer.

Följ instruktionerna noga vid installation i rum som kan utsättas för fukt, såsom t.ex.

kök eller toaletter.

HUR RÄKNAR JAG UT HUR MÅNGA PAKET GOLV JAG BEHÖVER?

Multiplicera rummets längd och bredd för att fastställa rummets totala yta (m2). Var

noga med att räkna in alla ytor som ska täckas av golv, även ”skrymslen och vrår”.

För att räkna ut antalet paket som du behöver ska du ta rummets totala yta (m2) och

dividera med det antal m2 som varje paket innehåller och lägga till ca. 10% för spill.

FÖRBEREDELSER INNAN DU INSTALLERAR ETT FAUS GOLV

Låt golvpaketen ligga oöppnade och horisontellt i det rum de ska läggas under

minst 48 timmar innan de installeras. Rummet ska hålla normal rumstemperatur.

Öppna försiktigt golvpaketen på baksidan för att undvika att skada golvplankorna.

Plankorna måste läggas omedelbart efter att du öppnat paketen. Kontrollera noga

att det inte finns skador på plankorna innan du installerar dem. Det finns ingen

reklamationsrätt för felaktiga plankor när de väl är installerade.

Om det finns risk för fukt i undergolvet eller om du är tveksam måste detta kontrolleras.

Tejpa alla fyra sidor runt en plastfilm direkt mot golvet. Om det finns tecken

på fukt under plastfilmen efter 24 timmar ska du kontakta din återförsäljare för råd.

För en perfekt passform gällande de produkter som innehåller MultiDirection Continuity

måste plankorna kapas på ett särskilt sätt.

VERKTYG SOM BEHÖVS VID INSTALLATIONEN

Se till att du har alla nödvändiga verktyg för att installera golvet:

• Såg; Handsåg, cirkelsåg eller sticksåg.

• Måttstock, penna, kniv och tejp.

• Expansionskilar och läggkilar

Du kommer att behöva följande verktyg för att installera golvet runt rör, under dörrfoder

och för att lägga socklar och lister:

• Kofot, geringslåda, skruvdragare, cirkelsåg, smygvinkel och vattensäkert

trälim.

IINSTALLATION I KÖK, TOALETTER, TVÄTTSTUGOR OCH ÖVRIGA YTOR

UTSATTA FÖR FUKT

Placera inte köksskåp eller andra fasta skåp ovanpå golvet. Golvet bör läggas strax

intill skåpet med ett expansionsutrymme om 0,6 -1,3 cm. Vi rekommenderar att du

använder vattenfast silikontätning för att fylla expansionsutrymmet vid alla potentiellt

fuktutsatta ställen såsom t.ex. vid ismaskin, diskmaskin, diskbänk osv.

Kom ihåg att du bör sätta filtkuddar under fötterna på diskmaskinen, tvättmaskinen

och torktumlaren innan du använder dem.

Använd alltid avslutnings-/nivålist och vattenfast silikontätning vid toalettdörrar för

att skilja toalettgolvet från annat rumsgolv.

Ta bort toalettstolen innan du installerar golvet. Lämna ett expansionsutrymme om

0,6 – 1,3 cm runt toalettstolens bas.

När du installerat golvet ska du fylla utrymmet runt toalettstolen med vattenfast

silikontätning av hög kvalitet. Använd också samma silikontätning för att fylla expansionsutrymmen

längs väggarna samt runt alla fasta skåp eller rör, dörrfoder,

tvättställ och toalettstolar. Detta för att undvika att vatten tar sig in under golvet.

Denna procedur påverkar inte golvets förmåga att expandera.

OBS! Installera inte laminatgolv i rum med avloppsbrunn.

ÖVRIGA INSTALLATIONSTIPS

• När du installerar plankor runt rör ska du borra hål som är 2 cm större än rörets

diameter så att golvet kan expandera. Kapa plankorna diagonalt mot centrum av

hålen. Lägg tillbaka de bortsågade delarna och pressa dem mot golvet med hjälp

av en kofot (bild 10).

• Golvet måste installeras under dörrfoder. Placera en planka ovanpå golvfoamen,

précis invid fodret och såga bort nederkanten av fodret. Kom alltid ihåg att lämna

ett utrymme för expansion (bild 11).

• Att byta ut plankor, antingen för att förbättra slutresultatet eller för att ersätta

plankor som skadats vid installationen, är enkelt. För att komma åt den aktuella

plankan måste du lyfta hela den sist lagda raden av golv något (ungefär 3 cm) för

att lösgöra fogen. När du lossat hela denna rad av golv ska du dela på plankorna,

en i taget, tills alla plankorna är lösa. Fortsätt på samma sätt (lyft hela raden ca 3 cm

och ta loss planka för planka) tills du når den planka du vill byta ut. Byt ut plankan

och lägg tillbaka golvet.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Vi rekommenderar att du använder en dammsugare och torrmopp för vardaglig

rengöring. Om detta inte är tillräckligt kan du ansvända en fuktig (inte blöt) trasa

eller mopp i varmt vatten, som alltid ska vara väl urvriden. Vi rekommenderar att

du använder ett vanligt rengöringsmedel som inte innehåller slipmedel för svårare

fläckar. Använd inte såpabaserade rengöringsprodukter.

Vi rekommenderar att du använder filtkuddar under benen på möbler. Använd dörrmattor

vid ytterdörrar, ut- och invändigt.

Installera inte om golvet mer än tre gånger.

Om du skulle skada en planka, kontakta din återförsäljare.

Tips för ett perfekt resultat

• Det är extremt viktigt att använda en åldersbeständig plastfilm som fuktspärr. Vi

rekommenderar att du lägger det på plats innan du påbörjar installationen. Observera

att fuktspärr inte ska läggas om du har ett undergolv av organiska material,

typ trä el. dyl. Om du har golvvärme ska du alltid installera en ångspärr. Kontakta

din återförsäljare för råd.

• Det är mycket viktigt att inte installera golvet direct mot någon fast punkt i rummet.

Kom alltid ihåg att lämna utrymme för expansion överallt.

• Laminatgolv måste tillåtas att flyta, vilket betyder att det aldrig får skruvas fast eller

spikas till underlaget. Det är också klokt att inte placera tunga föremål på golvet då

ett sådant föremål kan förhindra golvet att flyta.

• Följ installationsanvisningarna noga!

• Kom ihåg att golvet är det sista steget i en byggprocess och ska läggas efter

målning, installation av fönster osv.

• Kom ihåg att produkter som innehåller Interactive Innovation MultiDirection Continuity

(Palatino Vesuvio m.fl.) måste läggas i halvförband (50%) för att uppnå effekten

av utspridda stenar.