Hur lägger man FAUS laminatgolv?

Genom att klicka på länkarna nedan får Du se videoklipp (på engelska) för hur enkelt och med ett perfekt resultat Du steg för steg lägger ett FAUS laminatgolv.

Hur Du installerar en fuktspärr på ett undergolv av betong - videoklipp.

Hur Du börjar läggningen av Ditt FAUS laminatgolv - läggning av de första plankorna - videoklipp.

Hur du lägger den sista plankan i första raden - videoklipp.

Hur Du lägger den andra raden (och de efterföljande raderna) av laminatgolvet - videoklipp.

Hur Du lägger laminatgolvet under dörrfoder - videoklipp.

Hur Du lägger den sista raden av laminatgolvet med ett dragverktyg - videoklipp.

Hur Du lägger den sista raden av laminatgolvet utan ett dragverktyg - videoklipp.

 

Länkar till tredje parts websidor såsom t.ex. Youtube.com tillhandahålls endast för Din bekvämlighet. När Du ansluter till en extern websida, kom ihåg att Floor World eller FAUS Group inte har kontroll över innehållet på dessa sidor. Floor World AB eller FAUS Group påtar sig inget ansvar över länkade sidor eller deras innehåll.